Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Senioi.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

O SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Cesta z města vzniklo roku 2007, nicméně již od roku 2004 realizuje své aktivity na podporu cestovního ruchu, zvýšení povědomí o historii regionu i vzdělávací aktivity v regionu jižního Karlovarska. V roce 2004 se sešlo přibližně dvacet „mladých“ a hlavně nadšených lidiček v Toužimi U Vladaře a začali hledat tu správnou cestu.
Nakonec ji všichni našli, sice si jde každý tou svou, ale všechny své aktivity spolu konzultujeme a doplňujeme.
Základem byly odpovědi na otázky:
Proč? Protože máme neuvěřitelně nádherný kout země pod nohama a chceme ho představit i ostatním.
Kdo? Všichni, kdo se chtějí zapojit. Po letech víme, že jsou to především aktivní jedinci, zástupci místní samosprávy, farmáři, podnikatelé, členové jiných sdružení či neziskovek.
Jak? Vymýšlením a realizací jinde běžných produktů, které u nás nebyly. (A dodnes je někdy problém je prosadit)
Kde? Mezi Karlovými Vary (35 km) a Plzní (35 km), uprostřed lesů, rybníků a rozkvetlých luk. Tam, kde si i filmaři řekli, že je konec světa a natočili zde svůj film CESTA Z MĚSTA. 

V roce 2004 jsme začali se značením regionálních cyklotras, kterých je dnes k dispozici přes 400 km. V informačních centrech i na našich stránkách můžete získat mapu jednotlivých tras s podrobným popisem jednotlivých zajímavých míst. V roce 2011 byl vytvořen audioprůvodce k jednotlivým trasám – i tyto mp3 soubory si můžete zdarma stáhnout z našich stránek nebo si zapůjčit přímo v infocentrech přehrávač s nahrávkami. V současné domě je již většina našich tras vyznačena standardním žlutým značením Klubu českých turistů a vy tak můžete využívat tradiční systém zavedený v České republice. Mapy k těmto trasám jsou běžně přístupné na webu. Audioprůvodce i letáky o zajímavých místech, která míjíte mohou být příjemným zpestřením vaší cesty.

Dva roky probíhala také stabilizace ruiny kostela sv. Blažeje u Branišova. Dnes se na tomto místě konají pravidelně kulturní akce pro širokou veřejnost. Každoročně se zde koná noc kostelů, kdy je možné v kostele "s klenbou nebeskou" i přespat. V letních měsících probíhá Blažejské krasohledání a na podzim Světlo pro Blažeje s koncertem.

Od roku 2009 zve k návštěvě také naučná stezka Sv. Blažeje u Branišova, která vás provede nejen kouzelnou krajinou pod Třebouňským vrchem, ale máte možnost se také seznámit s historií osídlování tohoto koutu země, popřípadě odsud můžete podniknout výpravu po zaniklých mlýnech na Úterském potoce až do městečka Úterý.

Jednou z velkých rarit je vybudování o otevření nového kláštera trapistů v Novém Dvoře u Dobré Vody. Kolem tohoto místa vede poutní Skokovská stezka, vedoucí z kláštera premonstrátů v Teplé až do zaniklé vesnice Mariánské Skoky u Žlutic. Naše sdružení spolupracuje a podporuje realizátory této velmi zajímavé a netradiční, téměř šedesátikilometrové Skokovské poutní stezky. Největší akcí bývá červencová pouť – třídenní putování z Teplé do Skoků.

Od roku 2010 občanské sdružení provozuje informační centrum v Toužimi a zajišťuje celou řadu kulturních i vzdělávacích programů jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky. Na našich stránkách si můžete vybrat z nabízených netradičních programů pro menší i větší skupiny, které jsou většinou zajištěny i s průvodcem.

Okolím některých našich měst a obcí vedou Cesty za pověstí, při jejich realizaci jsme pořádali o pomoc děti z místních základních škol. Asi nejvydařenější stezkou je stezka na vrch Vladař u Žlutic, která začíná na železniční stanici Záhořice.

Od roku 2013 jsou pro návštěvníky umístěny informační panely na všech železničních stanicích na trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně. Díky nim se dozvíte o nejbližších kulturních i přírodních zajímavostech v bezprostřední blízkosti železniční zastávky nebo se můžete nechat inspirovat vytipovaným výletem. V tomto případě jsme byli partnery místní akční skupiny Náš region, která tento projekt realizovala.

Od roku 2006 se podílíme na obnově Bečovské botanické zahrady v Bečově nad Teplou, která je dalším cílem turistů v tomto městečku, známém především díky umístění relikviáře sv. Maura v areálu státního hradu a zámku.

Sdružení Cesta z města stojí od samého počátku u realizace projektu Kraj živých vod – jedním z jeho výstupů je realizace stejnojmenné naučné stezky, která byla dokončena v roce 2015. Na sedmdesátikilometrovém okruhu je umístěno přes 40 informačních tabulí, které jsou věnovány především historii jednotlivých míst i celého regionu a v neposlední řadě také minerálním pramenům, které jsou v rámci projektu mapovány a obnovovány. V současné době je možné navštívit na 20 obnovených kyselek, kdy zhruba polovinu z nich můžete i ochutnat.

V roce 2014 jsme společně s místními dobrovolníky obnovili Branišovskou studánku a vytvořili zde odpočinkové místo na cestě z Branišovského údolí do kláštera v Teplé. Studánka je na jižním konci vesnice a prochází tudy nejen cyklostezka, ale také naučná stezka Kraj živých vod a poutní mariánská stezka do Skoků. Na informační tabuli se návštěvníci mimojiné dozví o Branišovském vrchu, kde byla umístěna observatoř místního významného rodáka - A.M. Davida.

Rok 2014 pro nás byl důležitý ještě v jedné oblasti, a tou byla TMA. Manětínská oblast tmavé oblohy byla založena 15. září 2014 podpisem memoranda zástupci zůčastněných obcí, místních občanských sdružení a České astronomické společnosti jakožto odborného garanta projektu. Manětínská oblast tmavé oblohy se nachází na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje a zahrnuje katastry 10 obcí, které se na projektu podílí. Celý region se přes masivní nárůst umělého osvětlení v celé Evropě ještě stále vyznačuje zachovalým nočním prostředím a hvězdnou oblohou. Některá odlehlejší místa patří v tomto ohledu k nejlepším lokalitám v ČR a jsou srovnatelná s pohraničními horami a národními parky.

Každoročně se věnujeme údržbě a rozvoji již vytvořených aktivit a v roce 2015 jsme se opět zaměřili na drobné památky v naší krajině a opravili pomník u silnice mezi zaniklou vesnicí Dřevohryzy a klášterem v Teplé. Slavnostním okamžikem pro nás bylo požehnání opata Filipa Zdeňka Lobkowicze poutníkům do Skoků, které se na začátku července uskutečnilo právě u tohoto pomníku.

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz