Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
VU3V.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

KOSTEL SV. BLAŽEJE

blaej2Potvrzen o akreditaci PS SvBlaej


Zaniklý poutní kostel sv. Blažeje
Na břehu Blažejského rybníka dnes stojí ruina někdejší slavné poutní kaple sv. Blažeje. v dávné historii to bylo jedno z velmi navštěvovaných míst v našem kraji, v roce 1880 se tu uvádělo dokonce šest bohoslužeb v roce.

Kolem roku 1230 přenechal král Václav I. Tento kout země své matce Konstancii Uherské, vdově po Přemyslu Otakaru I. Středověký dvůr Janov stával na místě dnešního Blažejského rybníka a v roce 1320 jej od Abrahama ze Sychlice a jeho syna Haranta za 210 marek těžkých pražských grošů odkoupil premonstrátský klášter v Teplé. Po husitských válkách dvůr Janov zchátral a opat Zikmund v roce 1476 nechal na jeho místě založit rybník, nazývaný po staletí Janowec, a teprve nověji – od roku 1878 - „Kaperlteich“.
Na místě dnešního poutního kostela podle tepelských análů stával starší kostel již v roce 1320. Barokní kostel sv. Blažeje – dnes v ruině - byl postaven za tepelského opata Raimunda III. v letech 1732-1733 aroku 1734 následovala konsekrace kostela. Jméno stavitele není v listinách bohužel uvedeno. Na vysoké šindelové střeše byla posazena na vrchol presbytáře sanktusová věžička s cibulovitou stříškou pokrytou šindelem. Hlavní oltář měl obraz sv. Blažeje, sklánějícího se nad uzdravovaným nemocným. Kostel vyhořel ve čtvrtek na Boží Tělo v roce 1957, když byl zasažen bleskem a od té doby je zříceninou.
Po staletí byl kostel majetkem tepelského kláštera a teprve na sklonku 20. století se objekt dostal do majetku města Toužim, které jej dále věnovalo Biskupství plzeňskému. V roce 2007 byla ruina poutního kostela převedena občanskému sdružení Cesta z města.

Březen 2007 - ŽÁDOST NA BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ
o bezplatný převod ruiny do vlastnictví občanského sdružení
duben 2007 - kostel převeden do majetku sdružení
interior kostela je celý zarostlý a uvnitř je ohromná skládka
červenec 2007 - PRVNÍ POMOC
- technická dokumentace objektu
- plán záchrany objektu, konzultace s památkovými úřady
- mezinárodní studentský workcamp 07 – vyklizení interiéru, likvidace černé skládky uvnitř kostela a v jejím okolí
srpen 2007 - PŘÍPRAVA NAUČNÉ STEZKY SV. BLAŽEJE
- průzkumy okolí rybníka
- kontakt s Agenturou ochrany přírody a krajiny
- dohoda o spolupráci při realizaci naučné stezky
září 2007 - KÁCENÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NA KORUNĚ ZDIVA KOSTELA
- ze zdrojů sdružení proběhla první záchranná akce
Říjen 2007 - KOSTEL JE KONEČNĚ NÁŠ
- děkujeme Biskupství plzeňskému za bezplatný převod ruiny kostela do vlastnictví sdružení
červen 2008 - VYKLIZENÍ INTERIÉRU A ODVODNĚNÍ OBJEKTU
na tuto akci přispěl v roce 2008 Karlovarský kraj částkou 125.000,- Kč
červenec 2008 - MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKCAMP 08
- popelky u kostela třídí vyvezený materiál a dokumentují nálezy
srpen 2008 - ZÁKLAD NAUČNÉ STEZKY
- na přípravu panelů naučné stezky přispěl Karlovarský kraj částkou 30.000,-
- bylo připraveno 7 zastavení, z toho 2 připravila AOPK
srpen 2008 - TŮŇKA PRO OBOJŽIVELNÍKY
vznikla díky podpoře Agentury ochrany přírody a krajiny, za 10.000,- Kč jsme odvodnili část močálu a změnili ho v tůňku pro obojživelníky
říjen 2008 - OBNOVA PŮVODNÍ LOUKY NA VÝCHODNÍM BŘEHU
nejen student a dobrovolníci z celého světa, ale i místní malí fotbalisté z Toužimi pomáhali při vyřezávání břízek a likvidaci “letní” skládky u kostela
říjen 2008 - PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO PRV
- prostřednictvím MAS Vladař jsme požádali v Programu rozvoje venkova o dotaci na záchranu kostela a dostali, podepsali a začali s realizací za 900.000,- Kč.
Dotace činila 801.000,- Kč, zbývající prostředky byly získány činností sdružení.
duben 2009 - ÚPRAVA MOKŘADŮ NA ZÁPADNÍM BŘEHU
- 31.dubna 2009 byla oficiálně otevřena naučná stezka, vedoucí okolím Blažejského rybníka
- v průběhu dubna jsme upravili dalších cca 200 m2 mokřadu
červen 2009 - ... PŘED AKCÍ “KONZERVACE RUINY KOSTELA SV. BLAŽEJE”
- v průběhu dubna a května proběhla potřebná příprava projektu a v červnu proběhla poslední konzultace s kompetentními orgány – jak nejlépe zakonzervovat ruinu
červenec 2009 - MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKCAMP 09
- v létě kostel patřil především zedníkům a studenti se věnovali obhospodařování luk v okolí rybníka a rozebírání nebezpečné kamené zdi ve vesnici
srpen 2009 - MOLO A ODPOČÍVADLA NA STEZCE
- jsou zhotoveny díky finanční podpoře Karlovarského kraje, kdy v programu životního prostředí byla získána dotace na dobudování stezky ve výši 70.000,- Kč. Máme molo, jedno zastřešené, jedno nezastřešené odpočívadlo a jednu lávku.
říjen 2009 - ZABEZPEČENÍ OBJEKTU
- I v tomto roce nás Karlovarský kraj prostřednictvím památkové péče podpořil v našem snažení a přispěl na výrobu umělecky kovaných mříží částkou 40.000,- Kč. Jen je škoda, že mříže stojí celkem 89.000,- Kč. Ale jsou krásné a vyrobil je pan Ivo Rudolf z Vodné u Bečova.
říjen 2009 - ... A JE TO
- posledního října přebíráme stavbu a s výsledkem jsme spokojeni nejen my, ale i památkáři. Snad bude u proplácení spokojený i SZIF.
Únor 2010 – SVĚTLO PRO BLAŽEJE
- První setkání u příležitosti svátku sv. Blažeje u kostela
Duben 2010 – ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
- Program pro děti na naučné stezce a výlet po zaniklých mlýnech na Úterském potoce
Červen 2010 – NOC KOSTELŮ
- První Noc kostelů v Blažejovi, při které hrálo Karlovarské hudební divadlo Máchův Máj a první návštěvníci mohli nasávat atmosféru tohoto místa
Červenec 2010 – MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKCAMP
Studenti pokračují v úpravách kolem kostela a s údržbou pozemků kolem rybníka
Srpen – 2010 – DAVIDOVA NOC
Kostel je součástí programu Davidova noc, která je věnována místnímu rodákovi, Aloisi Martinu Davidovi
Září 2010 – DEN OTEŘENÝCH MŘÍŽÍ
Součást programu Dny Evropského kulturního dědictví
Únor 2011 – SVĚTLO PRO BLAŽEJE
- Již tradiční setkání u příležitosti svátku sv. Blažeje u kostela
Červen 2010 – NOC KOSTELŮ
- Návštěvníkům zpíval žlutický smíšený sbor ROSA COELI
Červenec 2011 – MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKCAMP
Pravidelná údržba mokřadů v okolí rybníka, výsadba aleje podél stezky
Srpen – 2011 – BLAŽEJSKÉ KRASOHLEDÁNÍ
Pozorování hvězd, koncert u kostela a přenocování v kostele
Září 2011 – DEN OTEVŘENÝCH MŘÍŽÍ
Součást programu Dny Evropského kulturního dědictví
Říjen 2011 – NOVÉ TŮNĚ NA SEVERNÍM BŘEHU
Vybudování 7 malých tůněk, které jsou napojeny na původní velkou tůň.
Únor 2012 – SVĚTLO PRO BLAŽEJE
- Již tradiční setkání u příležitosti svátku sv. Blažeje u kostela
Červen 2012 – NOC KOSTELŮ
- Koncert Petra Linharta a výstava Zachraňme dominanty 
Červenec 2012 – MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKCAMP
Pravidelná údržba mokřadů v okolí rybníka, dokončení výsadby aleje podél naučné stezky
Srpen – 2012 – BLAŽEJSKÉ KRASOHLEDÁNÍ
Součást projektu Letní škola Janovec, program pro děti, pozorování ptactva, koncert u kostela a přenocování v kostele
Září 2012 – DEN OTEVŘENÝCH MŘÍŽÍ
Součást programu Dny Evropského kulturního dědictví
Listopad 2012 – KŘÍŽOVÁ CESTA
Projekt, který byl realizován za podpory iniciativy Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Instalace kamenné křížové cesty v okolí kostela.
Únor 2013 – SVĚTLO PRO BLAŽEJE
Setkání u příležitosti svátku sv. Blažeje 3.2.
Duben 2013 – OBNOVA MOBILIÁŘE NAUČNÉ STEZKY
Díky finanční pomoci Karlovarského kraje byly obnoveny všechny informační tabule na naučné stezce a byl také nově natřený mobiliář naučné stezky.

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz