Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
plakat_Layout_1.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

NS ŠIBENIČNÍ VRCH - BEČOV

Naučná stezka "Šibeniční vrch" se věnuje rituálům spjatým s výkonem hrdelních trestů
v raném novověku(16.-18. stol.). První zastávka na této stezce se nachází u radnice NSibenice1města a dále vede návštěvníky částečně původní cestou vedoucí k šibenici kolem kostela sv. Jiří a Zlatého vrchu. Celkem je na trase osazeno 5 informačních panelů, které jsou také v německém a anglickém jazyce. Celá trasa je dlouhá asi jeden kilometr, což láká ke zpestření návštěvy Bečova i rodiny s dětmi. Stezka využívá vzácně zachovalých a archeologicky prozkoumaných reliktů historické šibenice, kterých se na našem území dochovalo do dnešních dob jen několik.
Jednotlivé zastávky se věnují těmto tématům: - hrdelní soud - hrdelní tresty - průvod k šibenici – kat - šibenice + prohlídka jejího torza.

Torzo samotné kruhové šibenice o průměru 4,8 m je netradičně umístěné v dominantní poloze asi 1 km od města. Šibenice je datována do období vzniku 16. - 18. století.

 Hrdelní právo získal Bečov roku 1399 v rámci dalších městských výsad a zřejmě NS Sibenice
hned poté vznikla jednoduchá dřevěná šibenice. Právo útrpné a výkon trestů zajišť
oval v období 17. - 18. století pravděpodobně kat z
Jáchymova. V 16. století bývalo vězení pro poddané zřejmě v prostoru hradu, další zmínka udává, že v 17. - 18. století se tyto prostory nacházely někde u hradeb. Śibenice v Bečově ztratila svůj význam po roce 1765, kdy bylo městu odňato hrdelní právo. Tyto objekty byly zpravidla bořeny v závěru 18. a v 19. století.
Více informací získáte na: www.cestujme.cz/sibenice/index.php.

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz